Закрити
Чернігівська губернія
19 Червня 2012, 14:58 , Переглядів: 5055
FacebookTwitterLivejournal
Чернігівська губернія Фото: http://forumkiev.com Чернігівська губернія

Адміністративна одиниця на Лівобережній Україні в 19-на початку 20 ст. Створена указом Сенату від 27.03.1802 в зв'язку з ліквідацією Малоросійської губернії, яку було поділено на Чернігівську та Полтавську губернії. До складу Чернігівської губернії увійшло 12 повітів (Бортнянський, Глухівський, Городянський, Козелець кий, Конотопський, Глинський, Ніжинський, Новгород-Сіверський, Стародубський і Чернігівський).

Указом Сенату від 27.03.1803 створено ще три повіти: Кролевецький, Суразький, Остерський. 1808 з Нового міста повітові установи були переведені в Новозибків і повіт став називатися Новозибківським. З цього часу і до Жовтневої революції в адміністративно-теріторіальному поділі Чернігівської губернії істотних змін не відбулося. Вона складалася з 15 повітів (187 волостей, 5780 населених пунктів, у т.ч. 19 міст і 49 містечок). Населення - 2.321.900 (1897). Чернігівська губернія була аграрним краєм, де зберігалися кріпосницькі пережитки - велике поміщицьке землеволодіння, відробітки, селянське малоземелля і безземелля.

За даними 1905, дворяни, купці, сільські багатії володіли 1 825 624 десятин. Землі (41,7% зем. площі), а 367 365 селянських господарств мали в користуванні 2 329 209 десятин. На початку 20 ст. близько 160 тис. чоловік щорічно виїжджали на заробітки в Донбас і в поміщицькі та куркульські господарства Південної України. Промисловість була слабо розвинуто. У 1910 в Чернігівській губернії відбулося 149 селянських виступів, що охопили 300 сіл Борзнянсько, Городянського, Козелець кого, Ніжинського, Чернігівського та інших повітів з населенням 152 тис. чоловік (27,5% всіх колишніх поміщицьких селян). Числені робітничі страйки, політичні демонстрації, селянські виступи й заворушення сталися під час революції 1905-07 (Вихвостівська трагедія 1905; Кропивненське заворушення селян 1906 та ін.). Сутички з військами і поліцією сталися в Погорільцях Сосницького повіту, Батурині Конотопського повіту та ін. Після Лютневої буржуазно-демократичної революції 1917, за неповними даними, Чернігівській губернії з березня до початку жовтня 1917 сталися 64 селянські виступи. З перемогою Жовтневої революції більшовики очолили боротьбу проти буржуазно-націоналістичної центральної ради. У листопаді - грудні 1917 в усіх повітах губерній були організовані ревкоми, червоногвардійські загони.

У січні 1918 встановлено радянську владу на Чернігівщині. У березні 1918 соціалістичні перетворення були перервані вторгненням німецько-австрійських окупантів. У травні 1918 між Росією і кайзерівської Німеччиною був підписаний договір про перемиря й встановлена "нейтральна зона" на території Чернігівської губернії (шириною 10-15 км). З перших днів окупації широкого розмаху набрав партизансько-повстанський рух (Ніжинське повстання 1918, Парафіївське повстання 1918). У "нейтральній зоні" були створені перша українська радянська дивізія, яка в січні - лютому 1919 взяла участь у визволенні Чернігівщини від німецько-австрійських окупантів і петлюрівців, і друга українська радянська дивізія.

У квітні 1919 відбувся перший Чернігівський губернський зїзд рад, на якому було обрано Чернігівський губвиконком на чолі з Ю.М. Коцюбинським. У всіх повітах діяли парткомітети, у багатьох селах - партосередки. Під керівництвом партійних і радянських органів були націоналізовані підприємства текстильної, цукрової, сірникової, тютюнової і миловарної промисловості. Налагоджувалося інше виробництво. У 1919 в Чернігівській губернії налічувалося 40 радгоспів і 69 с.-г. артілей, діяла 1271 школа. У серпні 1919 з початком наступу денікінців у повітових і волосних центрах були створені революційні комітети. На початку грудня 1919 Чернігівська губернія була визволена від денікінців.

Сваричівка Ічнянського району Чернігівської області
(Борзнянський уїзд Івангородської волості)
http://www.panoramio.com/photo/46003226 

У травні 1920 на території Чернігівської губернії вдерлися війська бурж.-поміщицької Польщі. В липні Чернігівська губернія була очищена від польських військ. У 1-й половині 1920 в Чернігівськії губернії працювало 990 підприємств, включаючи й дрібні майстерні, підпорядковані радгоспу. Навесні 1920 між безземельними і малоземельними селянами було розподілено 355 тис. десятин поміщицької землі. У травні 1920 почалося створення комітетів незаможних селян. Багато уваги приділялося розвитку освіти і культури. Зросла кількість шкіл до 1700, в яких навчалося 180 тис. дітей (1920). Крім того, в губернії працювало 150 шкіл для дорослих. Було створено два театри - українській і російський, діяли 127 народних домів і клубів, 517 хат-читалень, 300 бібліотек, 41 народний хор 473 культурно-освітніх гуртків.

Державний історико-культурний заповідник "Качанівка"
http://forumkiev.com/t13966

У 1919-20 сталися зміни в адміністративному поділі Чернігівської губернії. У травні 1919 Мглинський, Новозибківський, Стародубський і Суразький повідти відійшли до новоствореної Гомельської губернії (з 1926 - до Брянської губернії). У Чернігівській губернії залишилося 11 повітів (132 волості) з насленням 1998,5 тис. чол.. У серпні 1920 був створений Шосткінський повіт, до якого ввійшли волості: Івотська (з Новгород-Сіверського повіту), Клишківська і Чапліївська (з Кролевецького повіту), Локотська, Ямпільська і м. Вороніж з хуторами (з Глухівського повіту). З 7.03.1923 стара система районування (волость - повіт - губернія) була замінена новою (район - округ - губернія). Замість 12 повітів у Чернігівській губернії стало 5 округів і замість 137 волостей 58 районів. Наприкінці 1924 Парафіївський район Конотопського округу і Сорокошицький район Чернігівського округу були розформовані. Територія Парафіївського району відійшла до районів Ніжинського і Конотопського округів, а Сорокошицького району - до Чернігівського округу. З 3.04.1925 Чернігівська губернія була ліквідована, а її територія залишалася в складі Глухівського, Конотопського, Ніжинського і Чернігівського округів. 

Палац у селі Вишеньки
http://ukrainaincognita.com

Видалити Відміна
Забанити Відміна